Trưng bày triển lãm 250 ảnh tư liệu quý về Chủ tịch Hồ Chí Minh

 Nhân kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2020), sáng 6/5/2020, lễ khai mạc triển lãm "Chủ tịch Hồ Chí Minh - Lãnh tụ vĩ đại của Đảng Cộng sản và nhân dân Việt Nam, Đại sứ hòa bình và hữu nghị của nhân dân thế giới" đã diễn ra tại Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh trong Phủ Chủ tịch.

Cắt băng khai mạc triển lãm

Triển lãm trưng bày gần 250 bức ảnh tư liệu về Chủ tịch Hồ Chí Minh, những tài liệu, hình ảnh trải dài suốt quá trình từ khi Người ra đi tìm đường cứu nước đến khi thành lập Đảng, lãnh đạo nhân dân đấu tranh giành độc lập, thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, tiến hành kháng chiến chống quân xâm lược, xây dựng chủ nghĩa xã hội...

Phát biểu khai mạc tại triển lãm, Giám đốc Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch Nguyễn Văn Công nhấn mạnh: Chủ tịch Hồ Chí Minh là vị lãnh tụ vĩ đại, người sáng lập, rèn luyện Đảng Cộng sản Việt Nam và khai sinh ra Nhà nước Việt Nam mới. Người đã cống hiến trọn đời cho sự nghiệp đấu tranh giành độc lập, tự do, cuộc sống ấm no, hạnh phúc của nhân dân Việt Nam và đóng góp tích cực vào phong trào giải phóng dân tộc vì một thế giới hòa bình, hữu nghị, công bằng, phát triển.

Triển lãm với gần 250 bức ảnh tư liệu bao gồm 5 phần chính:

Phần 1, chủ đề “Từ người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành đến chiến sĩ cộng sản Nguyễn Ái Quốc trong phong trào đấu tranh giải phóng các dân tộc thuộc địa và giành độc lập cho Việt Nam (1890 - 1929)”.

Phần 2, giới thiệu về quá trình của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc sáng lập Đảng cộng sản Việt Nam và lãnh đạo nhân dân ta tiến hành tổng khởi nghĩa toàn quốc thắng lợi, khai sinh nước Việt Nam dân chủ cộng hòa (1930 - 1945).

Phần 3, khẳng định vai trò của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong công cuộc xây dựng và bảo vệ nhà nước dân chủ nhân dân non trẻ, tiến hành cuộc kháng chiến trường kỳ chống thực dân xâm lược thắng lợi (1946 - 1954).

Phần 4, Chủ tịch Hồ Chí Minh lãnh đạo sự nghiệp xây dựng và bảo vệ miền Bắc xã hội chủ nghĩa, chi viện miền Nam, đấu tranh thống nhất Tổ quốc (1955 - 1969).

Phần 5, kế thừa và tiếp tục phát huy giá trị di sản Hồ Chí Minh (từ 1969 đến nay).

Ngay sau lễ khai mạc, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông và Ban Tổ chức đã chủ trì hội thảo khoa học “Chủ tịch Hồ Chí Minh - Cuộc đời và sự nghiệp”. Hội thảo đã nhận được 44 bài tham luận từ các nhà khoa học, nhà nghiên cứu, nhà quản lý qua đó củng cố thêm cơ sở lý luận và căn cứ thực tiễn để khẳng định: Hồ Chí Minh - vị lãnh tụ thiên tài, người sáng lập và rèn luyện Đảng Cộng sản Việt Nam. Tư tưởng Hồ Chí Minh là tài sản tinh thần cho đất nước, dân tộc, mãi mãi soi đường cho cuộc đấu tranh của nhân dân Việt Nam vì mục tiêu dân giàu nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.

 

Tin cùng chuyên mục

Video quảng bá du lịch

Thương hiệu du lịch hàng đầu

TRAVEL GUIDE BOOK

+26
°
C
H: +27°
L: +20°
Hà Nội
, 17
Xem Dự báo 7 ngày
+32° +28° +27° +29° +36° +35°
+20° +21° +20° +22° +23° +23°

Khám phá du lịch Việt Nam