Phát triển ngành nghề nông thôn, bảo tồn và phát triển các làng nghề, làng nghề truyền thống trên địa bàn tỉnh An Giang, giai đoạn 2023 - 2025

Ngày 05/6, UBND tỉnh An Giang ban hành Kế hoạch số 448/KH-UBND về Phát triển ngành nghề nông thôn, bảo tồn và phát triển các làng nghề (LN), làng nghề truyền thống (LNTT) trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2023 - 2025.

 

Mục tiêu chung là duy trì sản xuất, kinh doanh và nâng cao chất lượng sản phẩm ngành nghề nông thôn, LN, ngành nghề truyền thống; đẩy mạnh liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm; khuyến khích thành lập mới các doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác để nâng cao năng lực sản xuất.

Thực hiện tốt công tác bảo tồn và phát triển nghề truyền thống, LN, LNTT, đồng thời phát triển thêm nghề mới phù hợp với từng địa phương để đa dạng hóa sản phẩm ngành nghề; giải quyết việc làm và tăng thu nhập cho người dân.

Hỗ trợ ứng dụng các tiến bộ khoa học, kỹ thuật, các trang thiết bị, công nghệ,.... vào sản xuất nhằm tăng số lượng, chất lượng sản phẩm các LN, tạo điều kiện tốt kết nối tiêu thụ với phát triển du lịch của các địa phương nhằm tiếp cận, quảng bá sản phẩm địa phương với khách du lịch trong và ngoài nước.

Khuyến khích và hỗ trợ xây dựng thương hiệu, nhãn hiệu sản phẩm hàng hóa nhằm tăng khả năng cạnh tranh trên thị trường, góp phần thực hiện hoàn thành Chương trình xây dựng nông thôn mới và Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” trên địa bàn tỉnh. 

Mục tiêu cụ thể là khôi phục, phát triển, công nhận ít nhất 01 LN, LNTT; rà soát các làng nghề đã được công nhận theo tiêu chí quy định tại Nghị định số 52/2018/NĐ-CP ngày 12/4/2018 của Chính phủ; thực hiện tốt các dự án phát triển ngành nghề nông thôn, LN, LNTT theo từng ngành nghề, từng lĩnh vực; hỗ trợ cơ sở ngành nghề, LN xây dựng nhãn hiệu hàng hóa, đăng ký các hình thức bảo hộ sở hữu trí tuệ, xúc tiến thương mại,…

Đồng thời hỗ trợ ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào phát triển sản xuất, đa dạng hóa các sản phẩm đối với ngành nghề nông thôn, LN phù hợp với thị trường tiêu thụ gắn với phát triển du lịch của địa phương, góp phần hoàn thành Chương trình xây dựng nông thôn mới, Chương trình mỗi xã một sản phẩm tỉnh An Giang.

Theo đó, An Giang đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến cơ chế chính sách khuyến khích phát triển ngành nghề nông thôn và LN gắn việc bảo vệ môi trường sinh thái; tạo điều kiện cho các hộ, cơ sở hoạt động trong lĩnh vực ngành nghề nông thôn được hưởng các chính sách ưu đãi theo quy định hiện hành.

Rà soát, bố trí phát triển ngành nghề nông thôn gắn với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; quy hoạch tạo quỹ đất để tập trung các cơ sở chế biến nông - lâm - thủy sản đảm bảo các tiêu chí theo quy định của pháp luật.

Bên cạnh đó, An Giang tiếp tục thực hiện các chính sách ưu đãi về vốn tín dụng cho các cơ sở ngành nghề nông thôn, hướng đến các nguồn vốn trung và dài hạn để đầu tư đổi mới công nghệ, nghiên cứu tạo ra sản phẩm mới, đồng thời đơn giản hóa thủ tục vay vốn để tăng cường khả năng tiếp cận của các cơ sở… 

Đồng thời triển khai các đề tài, dự án hỗ trợ ứng dụng khoa học và công nghệ cho các lĩnh vực phát triển ngành nghề nông thôn, LN để góp phần tăng hiệu quả sản xuất, nâng cao khả năng cạnh tranh của sản phẩm gắn với bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa của LN, ngành nghề nông thôn; khuyến khích, hướng dẫn, hỗ trợ các LN đăng ký xác lập, bảo vệ quyền sở hữu công nghiệp; hỗ trợ khai thác, phát triển tài sản trí tuệ cho các nhóm ngành, nghề truyền thống… 

An Giang cũng đào tạo nghề cho lao động nông thôn, trong đó chú trọng công tác đào tạo tay nghề tại các LN, LNTT; khuyến khích các doanh nghiệp tham gia đào tạo, hỗ trợ tạo việc làm cho lao động ngành nghề nông thôn; có chính sách ưu đãi lao động có tay nghề tốt, thu hút các nghệ nhân, thợ giỏi,... tham gia đào tạo nghề cho người dân.

Theo UBND tỉnh An Giang, hiện nay toàn tỉnh có 29 LN, LNTT đã được UBND tỉnh công nhận đạt “tiêu chí làng nghề tiểu thủ công nghiệp tỉnh An Giang”; trong đó, có 14 LN và 15 LNTT với 3.706 hộ sản xuất, kinh doanh; tạo việc làm cho 12.266 lao động, trong đó lao động có việc làm thường xuyên 10.265 lao động với mức thu nhập bình quân từ 0,9 - 8 triệu đồng/người/tháng. Doanh thu của các LN trong năm 2022 ước đạt 168 tỷ đồng./.

Hải Nhu

Cổng TTĐT tỉnh An Giang - angiang.gov.vn - Đăng ngày 06/6/2023

Tin cùng chuyên mục

Video quảng bá du lịch

Thương hiệu du lịch hàng đầu

TRAVEL GUIDE BOOK

+26
°
C
H: +27°
L: +20°
Hà Nội
, 17
Xem Dự báo 7 ngày
+32° +28° +27° +29° +36° +35°
+20° +21° +20° +22° +23° +23°

Khám phá du lịch Việt Nam