Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ

Nhằm bổ sung, cập nhật và nâng cao kiến thức ngành - chuyên ngành; tăng cường kiến thức liên ngành; bổ sung kiến thức sâu trong lĩnh vực khoa học chuyên ngành và kỹ năng vận dụng kiến thức khoa học chuyên ngành vào hoạt động thực tiễn nghề nghiệp; nâng cao khả năng làm việc độc lập, tư duy sáng tạo và có năng lực phát hiện, giải quyết những vấn đề thuộc ngành - chuyên ngành được đào tạo, Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ.

Các chuyên ngành Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt này bao gồm: Tài chính - Ngân hàng (Mã số: 8.340.201), Quản lý Kinh tế (Mã số: 8.340.410), Quản lý Công (Mã số: 8.340.403), Quản trị kinh doanh (Mã số: 8.340.101), Kế toán (Mã số: 8.340.301), Kỹ thuật phần mềm (Mã số: 8.480.103), Công nghệ Thông tin (Mã số: 8.480.201), Hệ thống Thông tin (Mã số: 8.480.104), Ngôn ngữ Anh (Mã số: 8.220.201), Kiến trúc (Mã số: 8.580.101). Chỉ tiêu tuyển sinh là 700 học viên, được đào tạo theo hình thức chính quy trong thời gian 2 năm.

Các học viên tham gia dự thi cần đầy đủ các điều kiện về văn bằng, lý lịch như sau:

Về văn bằng:

Người dự thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ phải đã có Bằng tốt nghiệp đại học của Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội đúng ngành, hoặc phù hợp với ngành - chuyên ngành đăng ký dự thi (khác nhau không quá 10% về nội dung và khối lượng kiến thức với ngành - chuyên ngành đăng ký dự thi) và thời gian tốt nghiệp không quá 5 năm (kể từ khi tốt nghiệp đến thời gian hết hạn nộp hồ sơ); thí sinh đăng ký dự thi không phải học bổ sung kiến thức.

Đã có Bằng tốt nghiệp đại học đúng ngành hoặc phù hợp với ngành - chuyên ngành đăng ký dự thi của các trường Đại học, các Học viện: thời gian tốt nghiệp không quá 5 năm, thí sinh không phải học bổ sung kiến thức trước khi dự thi; thời gian tốt nghiệp quá 5 năm phải học bổ sung kiến thức trước khi dự thi 3 môn (do các khoa chuyên ngành lựa chọn).

Đã có Bằng tốt nghiệp đại học gần với ngành - chuyên ngành dự thi (Khác nhau không quá 40% về nội dung và khối lượng kiến thức): Bằng cử nhân kinh tế các ngành; Bằng kỹ sư kinh tế các ngành; Bằng Công nghệ Thông tin và Toán tin, thí sinh phải học bổ sung kiến thức trước khi dự thi 6 môn (mỗi môn 3 ĐVHT).

Bằng tốt nghiệp đại học các ngành khác, thí sinh phải học chuyển đổi 9 môn để thi vào các ngành: Quản lý Kinh tế; Quản lý công, Quản trị Kinh doanh.

Người có Bằng đại học hệ vừa học vừa làm đúng ngành (hoặc ngành gần) loại khá trở lên được đăng ký dự thi tuyển sinh cao học ngay sau khi tốt nghiệp. Người có bằng loại trung bình phải có kinh nghiệm ít nhất 1 năm công tác thực tế kể từ khi tốt nghiệp.

Thí sinh có Bằng tốt nghiệp đại học Tiếng Anh hệ không chính quy (vừa học vừa làm; Đào tạo từ xa) chuyên ngành đúng hoặc phù hợp với chuyên ngành ngôn ngữ Anh và tốt nghiệp hệ chính quy quá 5 năm (trừ giáo viên tiếng Anh) phải hoàn thành chương trình bổ sung kiến thức đại học do Khoa Tiếng Anh Sau Đại học thuộc trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ tổ chức giảng dạy và thi sát hạch.

Các thí sinh sẽ phải hoàn thành các môn thi tuyển:

Môn nghiệp vụ chuyên ngành gồm có: Lý thuyết Tiền tệ - Tài chính (đối với ngành Tài chính - Ngân hàng), Quản lý nhà nước về Kinh tế (đối với ngành Quản lý kinh tế), Tổ chức bộ máy hành chính nhà nước (đối với ngành Quản lý Công), Khoa học quản lý (đối với ngành Quản trị kinh doanh), Lý thuyết Kế toán (đối với ngành Kế toán), Lập trình hướng đối tượng (đối với ngành Kỹ thuật phần mềm), Quản trị cơ sở dữ liệu (đối với ngành Công nghệ Thông tin), Quản trị cơ sở dữ liệu (đối với ngành Hệ thống thông tin), Kỹ năng thực hành tiếng (đối với ngành Ngôn ngữ Anh), Vật lý kiến trúc (đối với ngành Kiến trúc).

Đồng thời, hoàn thành các bài thi môn cơ sở: Kinh tế chính trị học Mác – Lênin, Lập trình cơ sở, Lý thuyết ngôn ngữ Anh, Lịch sử kiến trúc thế giới; và môn ngoại ngữ lựa chọn tiếng Anh hoặc tiếng Trung Quốc.

Các trường hợp sau được miễn thi môn Ngoại ngữ: có Bằng tốt nghiệp đại học, thạc sĩ, tiến sĩ được đào tạo ở nước ngoài mà ngôn ngữ học tập là tiếng Anh, được công nhận văn bằng theo quy định hiện hành; có Bằng tốt nghiệp đại học chương trình tiên tiến theo đề án của Bộ Giáo dục và đào tạo; có Bằng tốt nghiệp đại học ngành Ngôn ngữ Anh; có Chứng chỉ trình độ tiếng Anh, bậc 3/6 khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam trong thời hạn 2 năm (tính đến ngày hết hạn nộp hồ sơ tuyển sinh), hoặc tương đương - Được quy định tại Phụ lục II: Bảng tham chiếu quy đổi một số chứng chỉ ngoại ngữ tương đương cấp độ 3/6 khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam áp dụng trong đào tạo trình độ thạc sĩ (Kèm theo Thông tư số 15/2014/TT-BG ĐT ngày 15/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo).

Thí sinh trúng tuyển là thí sinh sau khi được cộng điểm ưu tiên (nếu có), phải đạt điểm 5 trở lên theo thang điểm 10 hai môn: Nghiệp vụ ngành và Môn cơ sở; các môn Ngoại ngữ đạt yêu cầu (50 điểm trở lên theo thang điểm 100) mới đủ điều kiện xét tuyển.

Điểm trúng tuyển lấy từ cao xuống thấp trên cơ sở tổng điểm của hai môn: Nghiệp vụ ngành và môn cơ sở; và dựa theo chỉ tiêu tuyển sinh của từng ngành.

Mỗi thí sinh chỉ được đăng ký dự thi vào một chuyên ngànhTrong đó, có các đối tượng và chính sách ưu tiên sau:

Đối tượng ưu tiên: Người có thời gian công tác 2 năm liên tục trở lên (tính đến ngày nộp hồ sơ đăng ký dự thi) tại các địa phương được quy định là Khu vực I trong Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy hiện hành. Trong trường hợp này thí sinh phải có quyết định tiếp nhận công tác hoặc điều động, biệt phái của cơ quan - tổ chức có thẩm quyền; thương binh, người hưởng chính sách như thương binh; con liệt sĩ; Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động; người thuộc dân tộc thiểu số có hộ khẩu thường trú từ 2 năm trở lên ở địa phương được quy định là Khu vực I trong Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy hiện hành; con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học - Được ủy ban nhân dân cấp tỉnh công nhận bị dị dạng, dị tật, suy giảm khả năng tự lực trong sinh hoạt, học tập do hậu quả của chất độc hóa học.

Chính sách ưu tiên: Người dự thi thuộc đối tượng ưu tiên được cộng 1 điểm vào kết quả thi (thang điểm 10) cho môn Nghiệp vụ ngành và 10 điểm cho các môn Ngoại ngữ (thang điểm 100).

Hồ sơ dự thi theo mẫu quy định tại Viện Đào tạo Sau đại học của Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội (Số 29A, ngõ 124, Phố Vĩnh Tuy, Phường Vĩnh Tuy, Quận. Hai Bà Trưng, Hà Nội). Thời gian nhận hồ sơ: từ ngày 20/3/2020  đến ngày 25/5/2020.

Học bổ sung kiến thức chuyển đổi ngành và ôn thi tuyển sinh: đăng ký học bổ sung kiến thức chuyển đổi ngành từ ngày 25/3/2020 đến ngày 20/4/2020 tại Viện Đào tạo Sau đại học (phòng A405); đăng ký ôn thi tuyển sinh từ ngày 25/3/2020 đến ngày 20/4/2020 tại Viện Đào tạo Sau đại học (phòng A405); các lớp học bổ sung kiến thức (Viện phối hợp với các Khoa tổ chức lớp học, thi và cấp chứng chỉ): Lớp học bắt đầu từ ngày 20.04.2020 (Xem trên Website : www.hubt.edu.vn)

Thời gian thi tuyển: Hạ tuần tháng 6/2020

Địa điểm thi tuyển: Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội

Hồ sơ dự thi, nộp trực tiếp tại Văn phòng Viện đào tạo Sau đại học (Phòng A405)- Trường đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội (Số 29A, ngõ 124, Phố Vĩnh Tuy, Phường Vĩnh Tuy, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội)

Mọi thủ tục chi tiết liên hệ với Viện đào tạo Sau đại học, Trường đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội, điện thoại: 024.36339114.

Video quảng bá du lịch

Thương hiệu du lịch hàng đầu

TRAVEL GUIDE BOOK

+26
°
C
H: +27°
L: +20°
Hà Nội
, 17
Xem Dự báo 7 ngày
+32° +28° +27° +29° +36° +35°
+20° +21° +20° +22° +23° +23°

Khám phá du lịch Việt Nam