Sẽ thu hồi sao đối với cơ sở lưu trú du lịch không duy trì chất lượng

 Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa có kế hoạch kiểm tra đảm bảo chất lượng hệ thống cơ sở lưu trú du lịch năm 2023, thể hiện quyết tâm, cam kết mạnh mẽ của ngành Du lịch về nhận thức, hành động trong việc chấn chỉnh, phục hồi, nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch, đáp ứng yêu cầu phát triển du lịch nhanh, bền vững. Tạo ra chuyển biến và kết quả cụ thể về nâng cao chất lượng dịch vụ trong hệ thống cơ sở lưu trú du lịch Việt Nam giai đoạn phục hồi sau đại dịch COVID-19.

Theo kế hoạch 1819-KH/BVHTTDL, các Sở quản lý du lịch chủ động tổ chức các đoàn kiểm tra, giám sát chất lượng dịch vụ lưu trú du lịch trên địa bàn, Tổng cục Du lịch sẽ phối hợp Thanh tra Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng các Sở quản lý du lịch kiểm tra, giám sát một số địa bàn trọng điểm phát triển du lịch: Hà Nội, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Đà Nẵng, Khánh Hòa, Quảng Nam, Bình Thuận, TP. Hồ Chí Minh, Bà Rịa - Vũng Tàu, Kiên Giang. Đối tượng được kiểm tra là các cơ sở lưu trú du lịch được xếp hạng sao trong cả nước; các cơ sở lưu trú du lịch quảng bá không đúng chất lượng dịch vụ, quảng cáo, niêm yết không đúng hạng sao hoặc quảng bá hạng sao khi chưa được cơ quan có thẩm quyền công nhận. Thời gian kiểm tra dự kiến từ tháng 6-10/2023.

 
Ảnh minh họa: các Sở quản lý du lịch chủ động tổ chức các đoàn kiểm tra, giám sát chất lượng dịch vụ lưu trú du lịch trên địa bàn

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch yêu cầu các cơ quan quản lý tổ chức tuyên truyền, quán triệt chủ trương, mục tiêu, biện pháp nâng cao chất lượng dịch vụ hệ thống cơ sở lưu trú du lịch; các quy định, tiêu chuẩn đối với hoạt động lưu trú du lịch; yêu cầu các khách sạn thực hiện và duy trì chất lượng dịch vụ theo hạng sao đã được công nhận. Tổ chức các đoàn kiểm tra, giám sát chất lượng dịch vụ lưu trú du lịch theo hệ thống tiêu chuẩn ngành. Đối với cơ sở lưu trú du lịch có một số hạn chế, yêu cầu chấn chỉnh, đầu tư nâng cấp chất lượng trong thời hạn 3 tháng, nếu không thực hiện thì thu hồi quyết định công nhận hạng sao. Đối với cơ sở lưu trú du lịch không duy trì chất lượng cơ sở vật chất, không đảm bảo vệ sinh, nhân lực không đáp ứng tiêu chuẩn, nhân viên ứng xử thiếu văn minh thì thu hồi quyết định công nhận hạng.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cũng yêu cầu hỗ trợ tổ chức các chương trình đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ quản trị khách sạn, kỹ năng nghề cho cán bộ quản lý và nhân viên cơ sở lưu trú du lịch; yêu cầu các địa phương có kế hoạch hỗ trợ công tác bồi dưỡng nghiệp vụ nhân lực các cơ sở lưu trú trên địa bàn. Tiếp tục bổ sung, hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn về lưu trú du lịch đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế. Tổ chức các hoạt động tôn vinh, khen thưởng các tập thể, cá nhân cung cấp dịch vụ lưu trú du lịch chất lượng tốt, được khách du lịch đánh giá cao. Phối hợp Ban Thư ký ASEAN trao giải thưởng du lịch ASEAN hàng năm.

Đối với các cơ sở lưu trú du lịch, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch yêu cầu nhận thức rõ yêu cầu, trách nhiệm; tuân thủ các quy định về quản lý chất lượng; thực hiện đúng tiêu chuẩn phân loại cơ sở lưu trú du lịch; tham gia và hưởng ứng thực hiện nâng cao chất lượng cơ sở lưu trú du lịch. Kiểm tra, rà soát toàn bộ cơ sở vật chất trang thiết bị; nâng cấp, thay thế kịp thời trang thiết bị xuống cấp, hư hỏng; đảm bảo các cơ sở lưu trú du lịch, nhất là các khách sạn được xếp hạng sao phải đảm bảo duy trì chất lượng theo tiêu chuẩn. Rà soát, đánh giá lại toàn bộ đội ngũ cán bộ, nhân viên đang làm việc trong cơ sở lưu trú du lịch; có kế hoạch tuyển dụng, tổ chức đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng nghề và nâng cao thái độ ủng xử văn minh cho nhân viên; thay thế, điểu chuyển những nhân viên hạn chế về chuyên môn sang bộ phận khác phù hợp. Kiểm tra công tác đảm bảo an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, phòng cháy, chữa cháy; đảm bảo tất cả các khu vực trong cơ sở lưu trú luôn sạch sẽ, an toàn. Thực hiện chính sách an sinh xã hội, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động; thực hiện các giải pháp chỉ đạo khen thưởng phù hợp trong phạm vi cơ sở lưu trú du lịch, chấn chỉnh kịp thời các đơn vị không nghiêm túc thực hiện.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch yêu cầu Tổng cục Du lịch chủ động tham mưu, đề xuất lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành văn bản chỉ đạo các Sở quản lý Du lịch về việc tăng cường quản lý, đảm bảo chất lượng cơ sở lưu trú du lịch nhằm mục tiêu phát triển du lịch bền vững. Tổ chức các đoàn kiểm tra, giám sát chất lượng dịch vụ lưu trú du lịch trên cơ sở hệ thống tiêu chuẩn ngành; tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện tới Bộ trưởng Bộ Văn hóa,Thể thao và Du lịch. Các đơn vị thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, thực hiện các nhiệm vụ được giao về chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức các khóa đào tạo, bồi dưỡng về quản lý, nghiệp vụ du lịch phù hợp, đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch cụ thể từng giai đoạn; tăng cường kiểm tra, kiên quyết xử lý, chấn chỉnh đối với các cơ sở lưu trú du lịch quảng bá không đúng chất lượng dịch vụ, quảng cáo, niêm yết không đúng hạng sao hoặc quảng bá hạng sao khi chưa được cơ quan có thẩm quyền công nhận. Đặc biệt, kiểm tra, rà soát việc quảng bá hạng cơ sở lưu trú du lịch trên các trang mạng xã hội, hệ thống đặt phòng trực tuyến như Agoda.com, Booking.com, Traveloka.com, Facebook, Zalo... Sở quản lý du lịch các địa phương chủ động tham mưu, đề xuất Ủy ban Nhân dân các địa phương ban hành kế hoạch, văn bản chỉ đạo các Sở, ban, ngành liên quan trên địa bàn triển khai thực hiện Kế hoạch; phối hợp tham gia đoàn kiểm tra đảm bảo chất lượng hệ thống cơ sở lưu trú du lịch trên địa bàn; báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch lồng ghép trong nội dung báo cáo công tác hàng quý, sáu tháng, cuối năm của đơn vị; báo cáo đánh giá việc triển khai thực hiện Kế hoạch gửi trước ngày 15/12/2023 tới Tổng cục Du lịch để tổng hợp báo cáo Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Thanh Minh

Tin cùng chuyên mục

Video quảng bá du lịch

Thương hiệu du lịch hàng đầu

TRAVEL GUIDE BOOK

+26
°
C
H: +27°
L: +20°
Hà Nội
, 17
Xem Dự báo 7 ngày
+32° +28° +27° +29° +36° +35°
+20° +21° +20° +22° +23° +23°

Khám phá du lịch Việt Nam