Du lịch Việt Nam Những dấu mốc đáng nhớ - Giai đoạn củng cố tổ chức và chuẩn bị ra đời Tổng cục Du lịch (1975 - 1990)

2022.03.15 - 60 năm Du lịch Việt Nam 1960 - 2020

Năm 1975 đánh dấu sự kiện lịch sử trọng đại của dân tộc: miền Nam hoàn toàn giải phóng, đất nước thống nhất. Sự kiện này đã tạo điều kiện thuận lợi cho ngành Du lịch phát triển và quản lý hoạt động du lịch trên phạm vi cả nước.

Đọc thêm →  

Du lịch Việt Nam những dấu mốc đáng nhớ - Thời kỳ xây dựng cơ sở vật chất ban đầu cho ngành Du lịch (1960 - 1975)

2022.03.12 - 60 năm Du lịch Việt Nam 1960 - 2020

Ngày 9 tháng 7 năm 1960, Hội đồng Chính phủ ban hành Nghị định 26/CP thành lập Công ty Du lịch Việt Nam trực thuộc Bộ Ngoại thương. Ðây là sự kiện ghi dấu sự ra đời của một ngành kinh tế non trẻ và thể hiện tầm nhìn chiến lược sâu sắc của Ðảng, Chính phủ và Chủ tịch Hồ Chí Minh chuẩn bị cho công cuộc xây dựng và phát triển đất nước sau này. Từ đó, ngày 9 tháng 7 hằng năm được coi là ngày truyền thống ngành Du lịch Việt Nam. Trong suốt lịch sử 60 năm xây dựng và trưởng thành, Du lịch Việt Nam đã góp phần không nhỏ vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Đọc thêm →  

Video quảng bá du lịch

Thương hiệu du lịch hàng đầu

TRAVEL GUIDE BOOK

+26
°
C
H: +27°
L: +20°
Hà Nội
, 17
Xem Dự báo 7 ngày
+32° +28° +27° +29° +36° +35°
+20° +21° +20° +22° +23° +23°

Khám phá du lịch Việt Nam